Публичный договор на предоставление консультационных услуг

УГОДА
(публічна)
про надання консультаційних послуг
власнику картки клієнта
м. Харків

ВИКОНАВЕЦЬ: ФОП Пурей О.П., яка діє на підставі державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності, у відповідності з умовами Договору про співпрацю з Товариством з обмеженою відповідальністю «ОНП Консульт», з одного боку, та
ЗАМОВНИК: Власник картки клієнта Стандарт, Преміум, V.I.P (вибрати належне), з другого боку,
узгодили:
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Виконавець зобов`язується надавати, протягом дії даної Угоди, Замовнику юридичні інформаційно-консультаційніі послуги, а Замовник – оплатити їх.
1.2. Виконавець надає консультації Замовнику з цивільного, адміністративного, сімейного, трудового, спадкового права в обсязі та на умовах в залежності від виду картки: Стандарт, Преміум, V.I.P (вибрати належне).
2. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА
2.1. Оплатити послуги ВИКОНАВЦЯ в розмірі та у термін, передбачені даною Угодою.
2.2. Користуватися карткою особисто, не передавати картку третім особам.
3. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ
3.1. Виконувати послуги, передбачені даною Угодою, якісно.
3.2. У випадку неможливості виконання послуги повідоми¬ти про це Замовника у 3-денний термін..
3.3. Приступити до виконання своїх обов’язків з момету активації картки клієнта.
4. РОЗРАХУНОК І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
4.1. Вартість послуг за даною Угодою визначається в залежності від виду картки: Стандарт, Преміум, V.I.P (вибрати належне).
4.2. Оплата послуг Виконавця здійснюється шляхом перерахування суми грошових коштів в розмірі, вказаному в Додатку №1, в залежності від виду картки: Стандарт, Преміум, V.I.P (вибрати належне), на банківський рахунок ВИКОНАВЦЯ протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту реєстрації картки клієнта.
4.3.День надходження грошових коштів на банківський рахунок Виконавця є моментом активації картки клієнта.
5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. За невиконання чи неналежне виконання обов’язків за цим договором сторони несуть відповідальність у відповідності з чинним законодавством України та цією Угодою.
6. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. У випадку виникнення спорів при виконанні даної Угоди, сторони будуть намагатися врегулювати їх шляхом переговорів.
6.2. Не врегульовані в процесі переговорів спори між сторонами підлягають вирішенню в судовому порядку.
7. ПРИКИНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Ця Угода набуває чинності з моменту активації картки клієнта і діє протягом одного календарного року.
7.2. У випадках не передбачених даною Угодою, сторони керуються чинним законодавством України

 

Умови користування карткою клієнта «Стандарт» Умови користування карткою клієнта «Преміум» Умови користування карткою клієнта «V.I.P.»
Отримання даної картки її користувачем є підтвердженням того, що користувач ознайомлений та згоден з умовами Угоди про надання консультаційних послуг пакету «Стандарт».
Власник картки має право отримати дванадцять юридичних консультацій протягом дії картки з наступних галузей права: цивільне, адміністративне, сімейне, трудове, спадкове.
Консультації можуть бути надані в усній формі (телефонний зв’язок або безпосередньо спілкуючись з юристом, попередньо зареєструвавшись) та в письмовій формі (електронна пошта).
Отримання даної картки її користувачем є підтвердженням того, що користувач ознайомлений та згоден з умовами Угоди про надання консультаційних послуг пакету «Преміум».
Власник картки має право отримати три  юридичні консультації щомісяця протягом дії картки (загалом 36 консультацій) з наступних галузей права: цивільне, адміністративне, сімейне, трудове, спадкове.
Консультації можуть бути надані в усній формі (телефонний зв’язок або безпосередньо спілкуючись з юристом, попередньо зареєструвавшись) та в письмовій формі (електронна пошта).
Отримання даної картки її користувачем є підтвердженням того, що користувач ознайомлений та згоден з умовами Угоди про надання консультаційних послуг пакету «V.I.P.». Власник картки має право отримати  необмежену кількість юридичних консультацій протягом дії картки з наступних галузей права: цивільне, адміністративне, сімейне, трудове, спадкове. Консультації можуть бути надані в усній формі (телефонний зв’язок або безпосередньо спілкуючись з юристом) та в письмовій формі (електронна пошта).
Час надання консультацій: 9.00-18.00. Час надання консультацій: 9.00-18.00. Час надання консультацій: 8.00-23.00.
Термін дії картки: дванадцять календарних місяців з моменту активації. Термін дії картки: дванадцять календарних місяців з моменту активації. Термін дії картки: дванадцять календарних місяців з моменту активації.
Вартість послуг: 3000 грн. 00 коп. Вартість послуг: 7000 грн. 00 коп. Вартість послуг: 21000 грн. 00 коп.
Засоби зв’язку:  www.onpconsult.com.ua   Засоби зв’язку:  www.onpconsult.com.ua   Засоби зв’язку:  www.onpconsult.com.ua  
e-mail: jurist@onpconsult.com.ua   e-mail: jurist@onpconsult.com.ua   e-mail: jurist@onpconsult.com.ua  
т. 057 720 08 03 т. 057 720 08 03 т. 057 720 08 03